Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Psycholoog: Drs Claire Schellart
telefoon: 0641041605
Mail: cschellart@mac.com
Adres: Pieter de Hooghstraat 5, 2102BX, Heemstede
KVK nummer: 84099836
BTW nummer: 152366398B01

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching werkt alleen met personen van 18 jaar en ouder. Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u mij deze zelf aan mij hebt verstrekt.

De persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via het invullen van mijn intake-formulier
– Eventuele reflectieverslagen
– Correspondentie via de mail en/of telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen oefenen.
– Het bieden van een persoonlijk coachings- en therapeutisch traject.
– Het maken van een offerte.
– Het afhandelen van de betaling van uw traject (facturatie).

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat ik hier tussen zit.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de minimaal wettelijke bewaartermijn volgens het Nederlands Instituut van Psychologen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Wanneer de werkgever het coachingstraject bekostigd dan zal Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching een offerte en factuur waarin een aantal persoonsgegevens zijn verwerkt, met toestemming van u, delen met de werkgever. Ook zal Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching persoonsgegevens delen indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website www.claireschellart.nl gebruikt alleen functionele cookies Dit wil zeggen dat zodra iemand de website verlaat, de informatie meteen verdwijnt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cschellart@mac.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer hier zo snel mogelijk op, uiterlijk binnen 4 weken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dat heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Clarity, Claire Schellart psychologie & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via cschellart@mac.com.