Over Claire

Mocht je een gesprek of een traject bij mij overwegen, dan is het misschien fijn om ook een klein beetje te weten wie ik ben en wat mijn achtergrond is.

Ik ben geboren en getogen in Brabant in een warm gezin met de creativiteit van een kunstenares als moeder en de helderheid van een manager als vader.

Na mijn afstuderen aan de VU, en mijn werk als klinisch neuropsycholoog in de psychiatrie, heb ik het roer een tijdje omgegooid en heb ik een opleiding gevolgd aan de kunstacademie. Ondanks dat ik het daar enorm naar mijn zin had, lonkte toch ook weer de psychologie en startte ik in 2003 bij FORA/ NIFP als forensisch psycholoog. Ik heb daar ontzettend veel meegemaakt en goed leren doorvragen, oordeelsvrij observeren en verder kijken dan je neus lang is.

Daarna was ik gedragsdeskundige bij Kinderbescherming en behandelaar bij de Waag. Op beide plekken werkte ik met complexe gezinnen, agressie, seksuele-, psychische- & psychiatrische problematiek. In die periode rondde ik de opleiding tot registerpsycholoog NIP af.

In 2015 ben ik als psycholoog bij een huisartsenpraktijk gestart. Een gevarieerde baan met individuele-,  werkgerelateerde- en relatieproblematiek.

In 2021 startte ik mijn eigen praktijk. Een plek waar ik zowel relatietherapie, individuele psychologie en coaching aanbied.

Opleidingen

Psychologie I Vrije Universiteit Amsterdam I Specialisatie: klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie
Een klinisch neuropsycholoog houdt zich bezig met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met gedrag, het dagelijks functioneren en de persoonlijkheid.

Postmaster Registerpsycholoog NIP Specialisatie Kinder- en jeugdpsycholoog

Kinder en jeugspsycholoog NIP
Registerpsycholoog ‘Kinder- en jeugd’ Nip is sinds maart 2023 opgenomen in het BIG register als GZ-psycholoog. Voor deze registratie volg je een intensief tweejarig postmastertraject dat bestaat uit scholing, werkervaring en supervisie. (Bron: www.psyNIP.nl)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT is een systematische manier van denken die ervan uitgaat dat gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen. Gedachten zijn vaak (met een reden) aangeleerd en beïnvloeden jouw gevoel en gedrag. De CGT gaat ervan uit dat je veranderingen in je gedachten kunt aanbrengen waardoor ook gevoel en gedrag mee veranderen.

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

Acceptance Commitment Therapy (ACT)
Met ACT leer je om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). Je committeert je aan je eigen waarden waarbij je de daarbij vrijkomende gevoelens accepteert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mindfulness technieken.

Mindfulness

Mindfulness
Bij mindfulness observeer je als het ware je eigen denkprocessen en gevoelens zonder oordeel. Hierdoor krijg je meer afstand van je gedachten en word je minder meegesleurd door alle gedachten die op een dag langskomen. Je krijgt meer innerlijke rust en komt minder terecht in de onrust van je gedachten en gevoelens.

Vat Van Zelfwaardering (VVZ)

Vat van Zelfwaardering
Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het doel is het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor je tevredener bent met jezelf en anderen, productiever bent en minder uitstelgedrag vertoont. Je komt makkelijk in beweging en tot actie en hebt  minder last van negatieve patronen, meer controle over jezelf, meer rust en minder stress. Je kunt beter contact maken met anderen. Grote veranderingen die met een ogenschijnlijk eenvoudig denkmodel en via simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Kern van de methode is dat zelfwaardering – een positieve in plaats van een veroordelende relatie met jezelf – cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Heb je iets meegemaakt – kort of lang geleden – waar je nu nog last van hebt? Als je eraan terugdenkt, word je weer verdrietig, angstig of boos? Dan kan EMDR je helpen om het verleden te verwerken, zodat je er geen last meer van hebt. Deze snelle en effectieve behandeling zorgt ervoor dat je weer ‘verder kunt’ en voorkomt klachten op de lange termijn. Ook voor zaken die in de toekomst liggen en waar je erg tegenop ziet, angst voor hebt of boosheid bij ervaart, is EMDR een heel geschikte methode.

Single Session Therapy (SST)

Single Session Therapy
Deze werkvorm is buitengewoon geschikt voor bedrijven en kan heel goed online plaatsvinden. Single Session Therapy is precies wat het zegt; therapieën van 1 sessie. Elk gesprek staat op zich. In plaats van een intake en/of behandeltraject, worden losse sessies aangeboden. Daarin wordt gericht op wat er nu speelt en niet op diepgravend zelfonderzoek.

Positive Psychology / Oplossingsgerichte therapie

Positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgericht werken gaat het niet om wat er niet goed gaat, maar wat juist wel goed gaat. Het resultaat van oplossingsgericht werken is, dat je vaak in snel tempo weer gebruik kunt maken van je eigen hulpbronnen waardoor je je zelfvertrouwen weer terugvindt.

Systemisch coachen

Systemisch Coachen
Bij systemisch werk gaat men ervan uit dat niet alleen de individuele persoonsgerichte aanpak waarbij het individu zelf vrij en autonoom kiest over zijn handelen, maar dat ook de systemen waar je van uitmaakt (bv familiale achtergrond, werkomgeving, woonomgeving) om aandacht kan vragen om bestaande patronen om te buigen.

Transactionele analyse

Transactionele analyse
Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. TA leent zich voor training, coaching en zelfontwikkeling.
De modellen en begrippen zijn eenvoudig en bruikbaar als je jezelf beter wil begrijpen. Maar ook geschikt als je effectiever wil omgaan en communiceren met anderen.

Systeem- en Relatietherapie NVRG I Postmaster Intensieve opleiding

Systeem- en Relatietherapie
Binnen alle systemen (achtergrond, gezin, werk of relatie) functioneren we in een context. Bij relatietherapie en systeem therapie ligt de nadruk op het functioneren van dat systeem als geheel waardoor klachten of ons algemeen functioneren vanuit verschillende invalshoeken bekeken kunnen worden. Op basis van de 2 jarige intensieve opleiding van het Lorentzhuis ben ik ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG).

Beroepsverenigingen

Psycholoog NIP®, Nederlands instituut van Psychologen (NIP)

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) (lid i/o)

Kinder en jeugdpsycholoog NIP
Het niveau van de registratie is vergelijkbaar met de eisen voor het BIG-register voor GZ-psychologen. Deze is gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met cliënten. Voor de registratie kinder-en jeugdpsycholoog NIP volg je een tweejarig postmastertraject dat bestaat uit scholing, werkervaring, supervisie en casusverslagen. (Bron: www.psyNIP.nl)